Svinninge IF

1924

SPILLERMAPPE for SVINNINGE IF’s UNGDOMSAFDELING.

 

Dette dokument er til hjælp for Svinninge IF’s ungdomsspillere og deres forældre

Svinninge Idrætsforening tilbyder fodbold til alle børn og unge. Svinninge IF ser på fodbolden som en balance mellem det sportslige fra fodbolden og det sociale fra klubben som forening. Alle kan være med.

 

Klub information

Klubben holder til omkring Svinninge Hallen, hvor klubbens omklædningsfaciliteter og klublokale ligger. Klubben har en hjemmesiden www.svinningeif.dk, hvor opdateret information omkring hver enkelt årgangs trænings tidspunkter, trænere og kontaktinformation til alt fra trænere til bestyrelsesmedlemmer. Til de løbende informationer for de specifikke årgange, benyttes grupper på Facebook, hvor forældre kobles på ved indmeldelse. Derudover er der et årligt forældremøde for hvert enkelt hold, hvor træner og en repræsentant for klubbens bestyrelse er til stede.

Foreningen er til dels finansieret ved offentlige midler, men en vigtig indtægtskilde er kontingent fra klubbens medlemmer. Kontingentet er på xxx kr. årligt. Kontingentopkrævning udsendes med betaling primo maj og september måned. Der kan gives tilskud til kontingent og udstyr via kommunal ordning. Kontakt ungdomsformanden for hjælp. Klubben har derudover en byttebørs i klublokalet, hvor gammelt udstyr kan placeres, så andre kan få glæde af det. Ligger du noget i byttebørsen, kan du bytte det med noget andet udstyr. Det forventes fra klubben af vore medlemmer har korrekt fodboldudstyr i form af fodboldstøvler og benskinner, og børnene er klædt sportsligt på med vejret i mente.

 

Klubbens organisation

Ungdomsafdelingen har hold for hver årgang. Klubben har hold tilmeldt hos både DGI og SBU. Kampinformation og resultater for klubbens hold kan findes på www.DBU.dk og www.DGI.dk. Derudover samarbejdes der med begge organisationer, både for at forbedre vores forening, men også klubbens trænere, som bliver tilbudt kurser og træneruddannelser så de kan forbedre deres kompetencer og oplevelsen for medlemmerne.

 

Giv en hånd med

Alle i vores forening er frivillige, og det er årsagen til klubben kan fungere og vedvarende forbedre oplevelserne for vores medlemmer. Fra trænere og holdleder, der giver rammerne for vores medlemmers leg med bolden, til forældre der bakker op omkring arrangementer og events internt i klubben. Disse arrangementer er med til at give noget ekstra, til medlemmerne i foreningens ånd omkring fælleskab. Derudover findes arrangementer i klubben hvor vi behøver frivillig hjælp fra forældre. Alt dette kan ses i klubbens årskalender der findes på hjemmesiden.

 

Vis respekt og vær med

Som spiller og forælder i klubben har man pligt til at udvise respekt for trænere, holdledere, medspillere, modspillere og dommere. Husk at andre ser dig som repræsentant for vores klub, så KUN god opførsel er acceptabel. Det betyder at man KUN ytrer sig positivt, man retter ikke på spillerne (det klarer træneren), man kommenterer IKKE dommerens kendelser. Hvis du oplever at andre forældre, tilskuere osv. som har udfordringer i forhold til god opførsel, så vis dem folderen ”SEJR FOR ENHVER PRIS - ELLER? ” som ligger i klubhuset. Det forventes også at spillere og forældre samarbejder med klubben. Der meldes afbud til træning og kamp, hvis man er forhindret i at deltage. Både for at give trænere bedre muligheder for at forberede sig, men også for at undgå aflyste kampe.

 

Personlige oplysninger

Som medlem i Svinninge IF videregiver man personlige oplysninger, som også ses i indmeldingsblanketten nederst. Oplysningerne anvendes til forskellige praktiske formål og oplysningerne vil blive delt mellem relevante ledere i klubben; holdleder, træner og kassere. Oplysninger kan også deles i årgangens forældregruppe og mellem spillere. Personlige oplysninger bruges også til at registrere spillerens tilhørsforhold til klubben. Spiller oplysninger bruges til at opgøre antallet af medlemmer hvortil klubben kan søge kommunalt driftstilskud.

BØRN UNDER 6 ÅR KAN KUN DELTAGE VED TRÆNING IFØLGE MED EN VOKSEN.

 

Er fodbolden noget for dig eller dit barn, så kom og vær med. Der er mulighed for at være med til tre træninger før indmelding og kontingent skal betales.


Klip her-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPLYSNINGSSEDDEL for nyt medlem

Navn:___________________________       Fødselsdato:____________________________

Adresse:_________________________      Primære kontaktperson:___________________

Mors navn: _______________________      Fars navn:______________________________

Mors mobil:_______________________       Fars mobil:_____________________________

Mors e-mail:_______________________       Fars e-mail____________________________

Blanket afleveres til træner eller holdleder.